Honey Gallery Webshop Honey Gallery Webshop
Signerade reprografier.

Signerade reprografier.

0 SEK
Svenska träbåtar

Nu kan du köpa ditt eget exemplar av den prisbelönta boken Svenska träbåtar som e-bok på via bokhandlarna. 

Till exempel på BokusDito eller AdLibris
Boken går också att låna på ditt bibliotek, både som e-bok och på vissa håll i tryckt format.

Är du intresserad av en eventuell andra pappersupplaga eller få annan information om boken kan du lämna din adress här.